למידע וייעוץ מקצועי


למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם


מקדמות ביטוח לאומי
עמוד הבית » מקדמות ביטוח לאומי

מקדמות ביטוח לאומי

q

 

תשלום דמי ביטוח לאומי כסדרם מקנה את הזכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

במאמר זה נתמקד בתשלום דמי ביטוח לאומי החלים על עצמאים.

עצמאי חייב לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו. הביטוח הלאומי מקנה ביטוח סוציאלי לאזרח הישראלי, חלק מדמי הביטוח משולמים לטובת דמי בריאות ובעבור זה מקבלים כיסוי רפואי וסוציאלי מהביטוח הלאומי.

חישוב תשלום דמי הביטוח מתבצע לפי ההכנסה החייבת של העצמאי (הכנסות פחות הוצאות בעסק), בעסק קיים מתבססים על נתוני הדוח השנתי המוגש למס הכנסה ובעסק חדש מבצעים הערכה לפיה ישולמו דמי הביטוח.

סך התשלום השנתי לביטוח לאומי מחולק לחודשים והעוסק ישלם דמי ביטוח כל חודש לפי מה שנקבע לו לשלם, תשלומים אלו נקראים "מקדמות".

במהלך השנה, כשמקבלים תמונה יותר מדויקת על מצב העסק, ניתן להגדיל או להקטין את תשלומי המקדמות, בסוף השנה במידה ושולמו דמי ביטוח ביתר, העוסק יקבל החזר על ההפרש בין מה שהיה צריך לשלם לבין מה ששולם בפועל, במידה ושולמו מעט מידי דמי ביטוח, העוסק יאלץ להשלים את ההפרש. את הפרשי התשלום המדויקים ניתן לדעת לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

חישוב התשלום:

עד הכנסה חודשית של 5,556 ₪ ישלם העוסק 6.72% דמי ביטוח ו3.10% דמי בריאות.

מעל הכנסה חודשית של 5,556 ₪ ישלם העוסק 11.23% דמי ביטוח ו5% דמי בריאות.

(הנתונים נכונים לשנת 2015).

טבלת דמי ביטוח לאומי לעצמאים:

  מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) 5,556 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -43,240 ש"ח
דמי ביטוח לאומי % 6.72 % 11.23
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 5.00
סך הכול % 9.82 % 16.23

 

חשוב לציין שמעבר לעובדה שחלה חובת תשלום ביטוח לאומי בישראל, תשלום לביטוח לאומי מוכר לצרכי מס לפי 52% מהתשלום.

לדוגמא: עצמאי שילם 1000 ₪ דמי ביטוח לאומי, אזי 520 ₪ מתוכם יוכר לו כהוצאה בעסק, דבר אשר יקטין את הכנסתו החייבת ובהתאם גם את התשלום למס הכנסה.

מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות במהלך השנה לגבי גובה המקדמות שמשלמים לביטוח לאומי על מנת להימנע מהפרשים בסוף השנה.

צרו איתנו קשר


גרינברג רואי חשבון

משרד המתמחה בהנהלת חשבונות וייעוץ מס לחברות, עסקים קטנים ובינוניים. צוות המשרד מקצועי, אדיב ומנוסה בתחום, תוך מתן שירות מסור ואישי לפי צרכיו של כל לקוח.