רוצה לוודא שהעסק שלך מתנהל באופן יעיל וחכם, מנהל את כל הספרים בצורה תקינה ובשורה התחתונה, חוסך כמה שיותר?
מלאו פרטים עכשיו וניצור קשר בקרוב!
למידע וייעוץ מקצועי  למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
  למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
  השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם   איך פותחים עוסק פטור

   איך פותחים עוסק פטור
   תוכן עניינים

   פתיחת עוסק פטור מלווה בהתרגשות רבה לצד חששות רבים. ניהול העסק מחייב אחריות רבה, סדר וארגון. עניין מיסוי העסק דורש תשומת לב בפרטים הקטנים גם אם מדובר בעסק פטור, שכן נדרש להתנהלות חשבונאית פחותה מעוסק מורשה.

    

   בשורות הבאות נבין מהם הכללים החלים על עסק פטור, אילו עסקים יכולים להיות פטורים, ומול אילו רשויות נדרשים להתנהל. אז – איך פותחים עוסק פטור?

    

    

   פתיחת תיק במע"מ

   הצעד הראשון של עסק חדש בנבכי עולם החשבונאות והמיסים הוא פתיחת תיק במע"מ – יותר מדויק במשרדי מע"מ.

   ההוראה אומרת שכל עסק נפתח כעוסק מורשה, אך במסגרת עידוד פעילות של עסקים קטנים, מדינת ישראל מעניקה הקלות בתחום מע"מ ומאפשרת פתיחת עוסק פטור עבור בעלי עסקים העומדים בקריטריונים מסוימים.

    

   בדרך זו יוכלו בעלי העסקים לקבל הטבות אלה. השלב הראשון הוא מילוי טופס פתיחת תיק מע"מ – טופס 821.

    

   בעת פתיחת התיק נדרשים להצהיר על מחזור העסקאות השנתיות הצפויות של העסק ובהתאם לכך נקבע הסיווג – מורשה או פטור.

    

   פתיחת תיק במס הכנסה

   לאחר פתיחת תיק במשרדי מע"מ, יש לפתוח תיק במס הכנסה. יש למלא טופס פתיחת תיק עבור עצמאי – טופס 5329. במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים יש לפתוח במקביל תיק ניכויים.

    

   את הבקשה ניתן להגיש באופן במקוון באתר רשות המיסים. במידה וההכנסות השנתיות של העסק אינן עולות על 60 אלף ש"ח יש לסמן בטופס "עסק קטן".

    

   פתיחת תיק בביטוח לאומי

   כל עסק עצמאי נדרש לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם דמי הביטוח בהתאם לפרטים שתמלאו בטופס דין וחשבון רב שנתי – טופס 6101.

    

   את התשלומים יש לשלם כמקדמות לכל השנה. עסק עצמאי פטור שלא יפתח תיק בביטוח לאומי מסתכן בזכאות לקצבאות כמו דמי לידה ודמי פגיעה בעבודה.

    

   בעת פתיחת תיק בביטוח לאומי אתם נדרשים להצהיר על ההכנסות הצפויות וכן על היקף שעות העבודה.

    

   במידה וההצהרות מתגלות כלא נכונות, ניתן לעדכן את ההצהרות אחת לשלושה חודשים ובהתאם לכך יתוקנו המקדמות.

    

   מי יכול להיות עוסק פטור?

   הקריטריון הראשון לפתיחת עוסק פטור הוא מבחן ההכנסות. אם ההכנסות הצפויות של העסק בשנה לא יעלו על סך 120,000 ₪ (תקרת עוסק פטור 2024) רשאי בעל העסק להירשם כעוסק פטור.

    

   מי לא יכול להיות עוסק פטור?

   פתיחת תיק עוסק פטור אינה מותרת לרשימת עיסוקים מפורטת אשר נקבעה בסעיף 13 בתקנות מע"מ והם מחויבים להירשם כעסק מורשה. נכללים ברשימת העיסוקים בעלי מקצועות חופשיים בתחומי חשבונאות וכלכלה, יועצים, עורכי דין, מתווכים ושמאים, בתי ספר למיניהם ועוד.

   להלן הרשימה:

   • עובדי הוראה.
   • בדיקות מבנים.
   • רואה חשבון, כלכלן, יועץ מדעי, סוכן ביטוח, אדריכל, הנדסאי, יועץ מס, רופא שיניים או מרפאת שיניים, רופא, פסיכולוג, וטרינר, פיזיותרפיסט, מהנדס, מודד, מתורגמן, מנהל חשבונות, שמאי (ועוד מקצועות חופשיים).
   • עובדי במה (תפאורה, הנחייה ועוד).
   • בעלי בית ספר לנהיגה.
   • מתווכי מקרקעין.
   • בעל בית ספר או גן ילדים.
   • סוחר ומתווך רכב.
   • גישור / פישור.
   • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
   • כתיבת תוכן, עריכת תוכן ותרגום.

    

   הכללים החלים על עוסק פטור

    • חשבוניות מס וקבלות – כל עוסק מורשה, חייב בהפקת חשבונית מס ללקוחותיו על כל עסקה, בה יכלול את סכום המע"מ ולאחר ביצוע התשלום, יפיק קבלה. עוסק פטור לא מפיק חשבונית מס אלא יגיש ללקוחותיו דרישת תשלום ועם קבלת התשלום יפיק קבלה. חשוב לזכור שבכל מקרה, על פי התקנות, הפקת קבלה חייבת להיעשות באופן מידי עם קבלת התשלום, אחרת העוסק יהיה חשוף לפסילת ספרי הנהלת החשבונות של העסק על ידי רשות המיסים.
    • גבייה וקיזוז מע"מ – עוסק מורשה מחייב את לקוחותיו בסכום המע"מ על העסקאות השונות וקיימת לו זכות לקיזוז מס תשומות.(נכון להיום, שיעור המע"מ הוא 17%). עוסק פטור אינו גובה מלקוחותיו מס עסקאות, לכן, אינו מעביר אותו לרשויות המס, גם אין צורך שיפיק חשבונית מס ואין לו זכות לקזז את סכום מס התשומות מהחשבוניות שהוא מקבל מספקיו.
    • פטור מדיווח תקופתי על סכומי מע"מ – עוסק פטור משוחרר מחובת דיווח על עסקאותיו ומתשלומי מע"מ במהלך השנה. ב-31 בינואר עליו למלא הצהרת עוסק פטור מע"מ הכוללת את מחזור העסקאות שלו בשנה החולפת.
    • ניכוי הוצאות מוכרות – עוסק פטור רשאי לנכות את סכום ההוצאה ששילם במלואה הכוללת את סכום המע"מ.
    • ניהול ספרי חשבונות – פתיחת תיק עוסק פטור אינה פוטרת את בעל העסק מחובת ניהול ספרי חשבונות. עוסק פטור נדרש לנהל פנקס קבלות. הקבלות יכללו את פרטיו האישיים ואת פרטי התקבולים. עליו לנהל ספר תקבולים תשלומים ידני או בתוכנה ייעודית שאושרה על ידי רשויות המס. כל המסמכים של העוסק, חשבוניות ששילם וקבלות שהפיק ועוד, ישמרו בתיק תיעוד חוץ.
    • אישור ניכוי במקור – ניכוי מס במקור הוא תהליך של הפחתת מס הכנסה מתשלום בעד עסקה שהתבצעה בין הצדדים. בתום שנת המס ימציא הגורם המשלם אישור על היקף ניכוי המס השנתי עובר הצד המקבל כדי שיוכל להציגו במסגרת הדיווח השנתי של הכנסותיו.
     מס הכנסה מאפשר לעסקים קטנים לקבל פטור מניכוי במקור במטרה לעודד פעילות עסקית רחבה יותר. כל עוסק יכול לפנות למשרדי מס הכנסה ולקבל את הפטור.
    • הצהרת הון לעוסק פטור – זמן קצר לאחר פתיחת התיק במע"מ, יבקש מס הכנסה מהעוסק הפטור למלא הצהרת הון ראשונה, כדי שיוכל לבדוק את סבירות הדיווחים של העסק. ההצהרה תכלול דיווח על ההון המושקע בעסק, רכוש פרטי, השקעות בשוק ההון, התחייבויות ורכוש פרטי ודיווח על כספים במזומן.
    • עוסק פטור שעבר את תקרת ההכנסה שנקבעה בחוק, חייב לגשת למשרדי מע"מ ולשנות את סיווגו לעוסק מורשה. באותה שנת המס תחול עליו חובה להעביר את סכום המע"מ על הכנסותיו שעלו על התקרה.

    

   חובת הגשת דוח שנתי לעוסק פטור

   כל עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301). הדו"ח מורכב מסעיפים רבים וכולל דיווח על כל ההכנסות של העוסק, פרטיו האישיים והמשפחתיים ותשלומים שונים שהוא מבצע לקרנות פנסיה והשתלמות ועוד.

    

   הנתונים ישמשו לחישוב חבות המס לאחר קבלת הטבות והקלות במס המגיעים לעוסק. לדו"ח יש לצרף מסמכים ואישורים לתמיכה בנתונים. לבעלי עסק בהיקף הכנסות של עד 60,000 ₪ קיימת האפשרות לדיווח מקוצר.

    

   פתיחת עוסק פטור

    

   איזה מסמכים נדרשים בעת פתיחת עוסק פטור?

   אם תרצו לפתוח עסק בעזרתו של משרד רואה חשבון עליכם להביא את רשימת מסמכים לפתיחת תיק במע"מ:

   • העתק מתעודת הזהות.
   • צילום חוזה שכירות של מקום העסק או הצהרה בכתב לניהול העסק מהבית.
   • המחאה מבוטלת בה רשומים פרטי חשבון הבנק.
   • תעודה מקצועית במידה וקיימת.

   לאחר הרישום העוסק הפטור יקבל תעודה המעידה על סיווגו ומספרו ברישומים של מע"מ.

    

   שאלות ותשובות:

    

   איך פותחים עוסק פטור?

   השלב הראשון בהקמת עוסק פטור הינו רישום העסק ברשויות המס – מע"מ (מס ערך מוסף), מס הכנסה וביטוח לאומי. בעת הרישום יש להצטייד במספר מסמכים: צילום תעודת זהות, ניכוי מס במקור, ניהול ספרים ואישור ניהול חשבון בנק.

    

   כמה מס הכנסה משלם עוסק פטור?

   חישוב תשלום למס הכנסה בעסק פטור, בדומה לעוסק מורשה או שכיר, מחושב על פי ההכנסות השנתיות של העסק, בהתאם לנתוני הדוח השנתי שהוגש ולפי מדרגות המס.

    

   מה זה עוסק פטור?

   עוסק פטור (בעבר נקרא גם עוסק זעיר או עוסק זעיר פטור) הינו עסק עצמאי הפטור מגביית מע"מ מלקוחותיו ופטור מהגשת דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ. המטרה להקל על העצמאים בניהול החשבונאי, ולעודד אותם תוך צמצום עסקים מורשים.

   ישנם שני תנאים לרישום עסק כפטור: האחד מחזור העסקאות השנתי נמוך מהקבוע בחוק (משתנה משנה לשנה), והשני מקצועות שאינן כלולים בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (לדוגמה, רואה חשבון, אדריכל, בעל בית ספר, סוכן ביטוח ועוד).

    

   כמה עולה לפתוח עוסק פטור?

   הרישום ברשויות המס אינו עולה כסף, אולם מומלץ לבצע את התהליך בליווי רואה חשבון.

    

   לסיכום, פתיחת עוסק פטור מביאה עמה הקלות בהתנהלות השוטפת והחשבונאית של העסק. בשל חוקי מע"מ ודרישות הדיווח מורכבים, רצוי להיעזר במשרד רואי חשבון בכפר סבא שיסייע לכם לפתוח את התיק במשרדי מע"מ, ילווה אתכם בניהול החשבונות ויסייע לכם להגיש את הדו"חות למע"מ ולמס הכנסה.

    

   קריאה נוספת על הצהרת הון >>

   עמית גרינברג
   עמית גרינברג

   יועץ מס ומנהל משרד גרינברג בע"מ המעניק שירותי הנהלת חשבונות, ייעוץ עסקי וייעוץ מס.

   שתפו את המאמר עם חברים
   צרו איתנו קשר

   זקוקים לייעוץ? פנייתכם חשובה לנו, אנא השאירו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי    גרינברג רואי חשבון

    משרד המתמחה בהנהלת חשבונות וייעוץ מס לחברות, עסקים קטנים ובינוניים, בנוסף לכך, המשרד מציע שירות סיוע וליווי בסוגיות המס השונות הכרוכות בתהליך הרילוקיישן לכל המדינות בעולם. צוות המשרד מקצועי, אדיב ומנוסה בתחום, תוך מתן שירות מסור ואישי לפי צרכיו של כל לקוח.

    חיפוש
    אולי יעניין אותך גם...
    דילוג לתוכן